« من دولت تعيين مي‌کنم، من توي دهن دولت مي‌زنم ...از خودشناسی به کجا برسیم؟ »

نظری موجود نیست


فرم در حال بارگذاری ...